Czy na ropie da się zarobić

Cena ropy naftowej – Kiedy będzie zmieniał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku?

Uncategorized

Cena ropy naftowej – Kiedy będzie zamieniał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku? Zmiany cen ropy naftowej są obecnie dla wielu inwestorów istotniejszym składnikiem działającym na ukierunkowanie globalnego wzrostu niż dane finansowe, czy też ruchy na placach obligacji oraz walutowym.

Cena ropy naftowej – Kiedy będzie zamieniał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku?

Kiedy popyt na ropę naftową rośnie, gospodarka przyspiesza. Przynajmniej przygotowuje się, że powyższe zdanie jest logiczne. Nie pragnie to istnieć natomiast zawsze prawda.

Na cenę ropy naftowej nie wpływają wyłącznie zmiany oferty a popytu. Prognoza zawsze jest kompromis pomiędzy jawą a wyobrażeniem, między faktycznym popytem a spekulacjami. Rynek ropy naftowej oferuje inwestorom wielkie szanse.

Ropa naftowa już od kilku dziesięcioleci jest wszechstronnie wykorzystywanym środkiem na świecie, natomiast jej cena stanowi głęboki przychód na światową gospodarkę. Wielu inwestorów interesują prognozy wzrostu ceny ropy naftowej na lata 2019 i 2020.

W tym artykule przeanalizujemy, jakiego wzrostu cen czarnego złota możemy liczyć w latach 2019 i 2020. Przyjrzymy się zarówno wskaźnikom fundamentalnym, jak również sygnałom technicznym, które można odczytać z wykresów.

Czym jest ropa naftowa?
Ropa naftowa jest z normy lepką cieczą o dużym zastosowaniu. Jest używana jako paliwo, smar, izolacja elektryczna, znajduje zastosowanie choćby w sektorze spożywczym. W własnym artykule skupimy się oczywiście przede każdym na ropie naftowej stosowanej jako paliwo napędowe.

Rodzaje ropy naftowej dzielą się pod względem składu i dane pracowniki mogą liczyć ponad sto różnych węglowodorów. Części w których dane składniki spotykają się w określonej ropie naftowej decydują o jej zaletach i wartościach. Ważnym wskaźnikiem jest gęstość API oraz zawartość siarki.

Wysoka zawartość siarki jest szczególnie niechciana i wskazane są dalsze operacje w procesie rafinacji dostarczające jej rozwiązaniu. Dlatego też surowa, lekka ropa jest bliższa niż kwaśna. Oprócz tego trwa też większy popyt na łatwiejsze warianty, takie jak benzyna, co powoduje, że lekkie rodzaje ropy naftowej są ogólnie droższe.

Choć popyt na dużą ropę naftową żyje w wyniku wyższego popytu na olej napędowy, najwyższa jest cena lekkiej, surowej ropy, takiej jak Brent i West Texas Intermediate (WTI). Pomimo iż te dwa sposoby nie mają najwyższej światowej produkcji, są najważniejsze.

Rodzaje ropy naftowej
Istnieją 2 rodzaje ropy naftowej sprzedawanej jako materiał na placach finansowych. Najłatwiejszą a najczęściej handlowaną jest amerykańska ropa naftowa nazywana WTI. Innym znanym modelem jest ropa Brent. Wszelki rodzaj ropy naftowej jest nasza własną, indywidualną cenę.

West Texas Intermediate (WTI)
Lekka, słodka ropa (WTI) jest wszechstronnie grana w amerykańskich rafineriach i brana za ważny miernik cen ropy. WTI to naturalna ropa naftowa o wysokim wskaźniku gęstości API również z złą zawartością siarki. Gęstość API określa gęstość danej ropy w porównaniu z wodą. Ropą WTI handlują na wielką miarę koncerny naftowe oraz inwestorzy.

Większość transakcji rozgrywa się za pośrednictwem futures zapewnianych przez CME Group. Futures na WTI są – zaraz po E-Mini i ZN futures – najpopularniejszymi futures na świecie

WSKAZÓWKA LYNX: Fizyczne dostarczenie ropy naftowej WTI jest teoretycznie możliwe, a gdy handlujesz WTI za pośrednictwem LYNX, twoje pozycje futures ze kojarzącym się terminem działania są automatycznie zamykane, żeby zapobiec fizycznemu dostarczeniu.

Część tego sposobie ropy uważa się w Cushing – ważnym centrum przemysłu naftowego w Oklahomie.

Spotykają się tam duże zbiorniki podłączone do rurociągów dostarczających ropę naftową do wszelkich działów w stopniach Zjednoczonych. WTI jest istotnym surowcem dla rafinerii na środkowym zachodzie Stanów Zjednoczonych i na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej. Dla przedsiębiorców w ropę naftowym pewno stanowić zatem interesujące śledzenie zasobów ropy związanej z źródle w Cushing. Poziom zasobów wybierany istnieje w dowolną środę o 16:30.

Ropa Brent
Ropa naftowa Brent jest istotnym punktem odniesienia dla cen ropy w Europie, Afryce również na Środkowym Wschodzie. Nazwa wywodzi się od pola naftowego Brent na Morzu Północnym. To miejsce naftowe, należące do spółki Royal Dutch Shell, było wówczas jednym z najbardziej efektywnych pól naftowych w Licznej Brytanii, jednak większość odwiertów została od tego czasu zwolniona z eksploatacji.

Korelacja pomiędzy rozwojem wartości tych dwóch futures jest piękna, tylko w dzisiejszych latach wielokrotnie doświadczyliśmy sytuacji, w której ropa Brent stanowiła o ponad 10 USD wyższa niż cena ropy WTI. Różnica cenowa wynosi już około 6 USD. Różnice te wykonane są przez ofertę a popyt, z dostawami czy składowaniem ropy naftowej włącznie. Dla traderów interesujące pewno stanowić reagowanie na spread (różnicę w wartości) tych dwóch futures.

Popyt na ropę naftową ciągle jest. Czy jest również podaż?
Popyt na ropę naftową jest od dziesięcioleci, jednak cena ropy nie jest na największym poziomie w sprawie. Także nie wszystkie spółki aktywnie leczące w niniejszej dziedzinie optymalnie wykorzystują zwiększony popyta na ropę. Ostatecznie inwestorzy coraz częściej wiążą się na zrównoważonych alternatywach, i wielu producentów ropy naftowej w aktualnym sezonie znacząco obniżyło swoje inwestycje w tamte pola naftowe.

Zapasy ropy naftowej pomimo to nadal rosną, tak jedno jak produkcja. Produkcja często pochodzi ale z USA, gdzie wybuchła tzw. łupkowa rewolucja. Wiele tradycyjnych lokaty w pozostałych dziedzinach światach zostało zlikwidowanych ze powodu na wzrost wydobycia ropy łupkowej, ponadto inwestycje w zwykłą ropę są zagrożone także ze powodu na bardziej poważną politykę klimatyczną.

Co w dzisiejszych latach było nacisk na cenę ropy naftowej?
Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) jest gotowa, iż w nadchodzących latach zarówno wzrost gospodarczy, jak również popyt na ropę naftową zostaną utrzymane. Zwracają jednak i wzmiankę na to, iż na targu istnieje już wiele nowych dostaw, kiedy amerykańska produkcja ropy naftowej szybko jest. Ropa łupkowa pozyskiwana jest tutaj często z gleby. Łupkowa rewolucja zaczęła się w 2014 roku za sprawą gwałtownego wzrostu wartości ropy.

Ów sposób wydobycia ropy był to zyskowny, mimo wysokich kosztów produkcyjnych. Po tym, jak korzystne broniło się wydobywanie ropy ze skał łupkowych, na targu pojawiło się dużo różnych firm naftowych, co zaniepokoiło państwo Bliskiego Wschodu, które odpowiedziały odkręceniem kurka do oporu.

Produkcja ropy łupkowej kosztuje więcej niż praca ropy na Środkowym Wschodzie. Wynikiem tego był spadek cen ropy z około 110 USD za baryłkę do 30 USD za baryłkę na początku 2016 roku.

OPEC miała okazję, iż w obecny droga zniszczy producentów ropy łupkowej, co jednak się nie udało. Producenci ropy łupkowej opracowali popularniejsze i daleko wydajne procedury wydobycia, więc właśnie są w bycie osiągać sukcesy nawet przy niższej cenie ropy naftowej. Dla tej linii ekstrakcji ropy ważna jest okazja szybkiego zwiększenia produkcji.

Producenci ropy łupkowej mogą dzięki temu szybko reagować na wzrost/spadek cen, pomimo iż często są to odpowiednio małe spółki. Ameryka produkuje już ponad 12 milionów baryłek ropy dziennie, co czyni poziom nieobserwowany od początku lat siedemdziesiątych. Według IEA produkcja nadal znacząco rośnie, a USA niedawno przebiły poziom wydobycia ropy w Arabii Saudyjskiej i Rosji.

Czy cena ropy naftowej może wrócić do stanu 100 USD za baryłkę?
Jak wspomniano wysoce, wzrost produkcji ropy łupkowej jest samotnym z powodów, dla których cena ropy od 2014 roku o tyle spadła. Cena końcowa producentów z łupków na moment spadła do około 30 USD za baryłkę, ale dziś jest zapamiętywana na pokładzie około 50 USD za baryłkę. W odróżnieniu od ropy wydobywanej głębinowo, produkcję ropy łupkowej można szybko rozwijać, kiedy cena ropy wzrośnie.

Skutkuje więc tym, że cena ropy nie może szybko wkrótce osiągać wyższych stopni. Nawet mały wzrost wartości ropy dominuje w kontraktu z ostatnim do ważniejszej oferty na targu. Złoża łupkowe dzielą się zresztą od zwykłych pól naftowych. Szybciej ulegają eksploatacji, dlatego pomocne są większe inwestycje w celu alokacji nowych złóż i zachowania poziomu produkcji.

Nawet mimo spadających kosztów dzięki współczesnym metodom wydobywczym IEA nie przewiduje nowych inwestycji poza terytorium USA, obecne są jednak potrzebne do dotrzymania tempa żyjącemu popytowi po 2020 roku. Poniższa grafika pokazuje, że popyt na ropę może będzie rósł aż do 2025 roku i ogólnie długoterminowo uważa się na dużym stopniu.

Później popyt będzie stopniowo spadać, a tempo tego kryzysie będzie w wielkim stopniu chciałoby na powstaniu alternatywnych źródeł energii. Gdy jednakże nie będą stanowiły miejsca nowe inwestycje, przyspieszy to spadek.

Poniższa grafika pokazuje również, że obecna produkcja ropy może w obecnym roku osiągnąć cel kulminacyjny. Z wykresu jasno wynika, iż w nadchodzących dziesięcioleciach pomocne będą mocne inwestycje, by zaspokoić rosnący popyt. Jak tylko zostaną znalezione nowe złoża ropy naftowej, produkcja ponownie naturalnie wzrośnie i szczyt prac że ujawnić się wyżej niż w obecnym roku.

Oczekuje się, iż w sukcesie nowych złóż i (jeszcze) zatwierdzonych projektów podaż osiągnie szczytowe wartości około 2030 roku.

Wpływ członków OPEC
OPEC wbrew temu tradycyjna się ograniczyć produkcję, żeby utrzymać ceny ropy na świadomym poziomie. Początkiem tego jest fakt, że grupę tych krajów korzysta z coś większych, a przynajmniej stabilnych cen ropy naftowej. Według OPEC przemysł naftowy powinien w przeciągu najbliższych 20 lat zainwestować ponad 11 000 miliardów USD. Jeśli producenci ropy tegoż nie zrobią, ofertę na targu będzie niska.

Producenci ropy łupkowej w dzisiejszych latach w wartości zainwestowali dość duży pieniądz, by zaspokoić wciąż będący popyt. OPEC stwierdza również, że popyt ciągle jest mimo rosnącej liczbie aut elektrycznych. OPEC pisze, że często olbrzymia ekspansja transportu lotniczego prowadzi do zwiększenia popytu na ropę naftową, którego nie może zredukować nawet zwiększenie udziału alternatywnych źródeł energii.

Od czasu niskiej ceny ropy w 2016 roku OPEC stara się stymulować wzrost trendu naftowego. Potrzebuje to dokonać poprzez porozumienie o ograniczeniu produkcji zawarte przez kraje OPEC. Niemniej, nie całe te regiony przestrzegają owego porozumienia – na przykład Iran i Irak. Z dodatkowej strony USA i wyjątkowe kraje stale produkują jeszcze bardzo ropy naftowej, co powoduje, iż jej cena mimo starań członków OPEC zachowuje równowagę, uważając się na poziomie pomiędzy 45 i 75 USD za baryłkę.

Jak obracał się kurs cen ropy naftowej w historii?
Kurs cen ropy na odległości lat od 1985 do 2004 wahał się pomiędzy 12 a 35 USD. Po tym, jak cena ropy gwałtownie skoczyła w 2004 do stanu ponad 35USD, nastąpił dynamiczny wzrost wartości. W 2008 roku cena osiągnęła poziom 140 USD za baryłkę.

W czasie kryzysu finansowego cena spadła do około 40 USD za baryłkę. Niedługo po tym stanęło jej ustalenie na pokładzie ponad 100 USD za baryłkę a cena zatrzymała się w strefach tego gatunku aż do połowy 2014 roku.

Ogromna produkcja ropy łupkowej spowodowała spadek do stanu około 30 USD za baryłkę. W dzisiejszych latach cena ropy na giełdzie stopniowo się obniżała wskutek ograniczeń produkcji OPEC.

Jakiego wzrostu ceny ropy naftowej można liczyć w 2020 roku?
Przewidywanie wzrostu wartości w sukcesie ropy naftowej jest szczególnie duże. Wartość ropy zależy od wielkiej liczbie czynników finansowych oraz rozwoju tej dziedzinie. Na cenę ropy oddziałują również wydarzenia geopolityczne. Dotychczas analizowaliśmy głównie oczekiwania odnośnie rozwoju oferty a popytu. Wpływy geopolityczne są ale równie istotnym składnikiem w sukcesie zmian cen ropy.

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) wprowadzi 1. stycznia 2020 nowe przepisy. IMO jest formą ONZ, zwracającą się transportem na pełnym świecie. Potrzebuje ona ograniczenia emisji na wodach międzynarodowych. Sektor morski będzie wymagał obniżyć emisję siarki o ponad 80% poprzez doświadczenie na paliwa z grubszą zawartością siarki. Przepisy IMO wykonają przez to silne obniżenie siarki w ropie naftowej w 2020 roku.

Sektor morski odpowiada za połowę światowego popytu na robiony z ropy naftowej olej opałowy. Przepisy IMO znacząco wpłyną na wartości i dostępność paliw, których działają. Oczekuje się, że koszty morskiego transportu towarowego wzrosną, ponieważ sektor morski używa droższych paliw, co będzie posiadało dalekosiężny nacisk na światową gospodarkę.

Rosnący popyt na alternatywne źródła energii doprowadzi do wzrostu presji cenowej na paliwa, takie jak olej napędowy, jak oraz na model na wartości biletów lotniczych.

Kiedy ważna inwestować w ropę naftową?
Na cenę ropy można traktować na chwila sposobów, które już stopniowo przeanalizujemy.

Futures
Najłatwiej dostępne dla inwestorów są kontrakty futures na prostą, słodką surową ropę naftową (CL) za pośrednictwem NYMEX. Informacje na problem wartości tych związków są dostępne w LYNX w czasie rzeczywistym, jeżeli subskrybujesz US Value Bundle. Te informacje odnośnie kursów zmiany są bezpłatne pod warunkiem, że miesięcznie ponosisz 30 USD kosztów transakcyjnych (albo ekwiwalent w tamtej walucie).

Jeżeli tegoż nie zrobisz, zostanie naliczona opłata 10 USD. Naftowe futures mają mnożnik 1000, co świadczy, że sam kontrakt reprezentuje 1000 baryłek ropy. Każda zmiana punktowa ceny ropy oznacza więc wartość 1 000 USD. Przy wielkości ticku 0,01 różnica cenowa wynosi więc 10 USD, przy czym LYNX nalicza opłatę transakcyjną w wysokości 3,50 USD za kontrakt.

Ponieważ fizyczne dostarczenie dla większości inwestorów jest szkodliwe, platforma handlowa LYNX TWS automatycznie zamknie pozycję, jeśli miałoby dotrzeć do produkcji fizycznego dostarczenia.

Drogi i certyfikaty turbo
Drogi i certyfikaty turbo to dodatkowe derywaty pozwalające ci mówić na wahania ceny ropy naftowej. Skutki te możesz tak kupować i oferować za pośrednictwem sieci handlowej LYNX. Tymi efektami często handluje się przy wykorzystaniu dużego efektu dźwigni, dlatego należy wziąć ostrożność.

Inwestuj w ropę naftową za pośrednictwem ETF
Inwestor defensywny za pośrednictwem funduszy giełdowych może mówić na cenę ropy naftowej lub cenę akcji spółek, które chodzą w niniejszej branży.

ETF, które śledzą cenę ropy
United States Oil Fund (USO)
VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
ETF inwestujące w imprezy ropy naftowej:

Energy Select Sector SPDR Fund
Vanguard Energy ETF
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
Inwestowanie w imprezy ropy naftowej
Oczywiście możesz inwestować więcej w treści spółek naftowych, żeby być zdecydowanym w części naftowej. Więc w własny sposób zwiększa ponoszone przez ciebie ryzyko, ale i potencjalne zyski. Kilka przykładów akcji spółek aktywnych w części naftowej:

China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec)
Royal Dutch Shell (RDSA)
Chevron Corporation (CVX)
Total (FP)
ExxonMobil (XOM)
BP Plc
Czytaj i: Micro futures – Handel na giełdzie amerykańskimi indeksami giełdowymi

Podsumowanie naszej prognozy cen ropy w 2020 roku
Kiedy szybko sygnalizowaliśmy: często w sukcesie towarów trendy nie zawsze tworzą pod wpływem logicznych impulsów. Niemniej ruchy potrafią stanowić znacznie duże. Obecnie trend jest nieco spadkowy. Jednak nic takiego jak prawdziwe prognozy na giełdzie nie istnieje.

Jeśli będziemy uważać, że oczekiwania i radości, które podnosiły cenę ropy na przełomie roku, już są za nami, a sytuacja jest dzisiaj również bardziej negatywna, cena ropy w nadchodzących miesiącach może znacznie się osłabić

Inwestowanie w ropę naftową za pośrednictwem LYNX
LYNX oferuje sporo możliwości handlu na ropie naftowej, także za pośrednictwem kontraktów futures lub akcji producentów ropy na domowych giełdach. To zapewnia naszym klientom wysoki wolumen obrotu i wąski spread.

Niezależnie od tego czy zabierasz się tradingiem, albo istniejesz inwestorem długoterminowym, możesz skorzystać z pięknej oferty LYNX, ponieważ pozwalamy ci handel akcjami, ETF, futures, opcjami , CFD, albo na forex po korzystnych prowizjach.

W LYNX możesz handlować w czasie rzeczywistym, czerpiąc z znajomych profesjonalnych platform.

Chcesz przeliczyć zagraniczne ceny akcji lub ceny ETF na euro? Skorzystaj a z przelicznika walutowego obsługującego ponad 130 walut.

Ponadto regularnie publikujemy dla ciebie interesujące materiały edukacyjne oraz profesjonalne webinary w zasięgu handlu na drogach, akcjach oraz platformy transakcyjnej.

Zobacz również Oil Profit

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *